La ilahe illallah kelimesini ne kadar tanıyoruz


Doğrular Allah’tan yanlışlar şeytandan ve nefsimizdendir. Allah bizi doğru yoldan şaşırtmasın.

Dinin özü ve sözü olan bütün Rasüllerin davet ettiği bütün kitapların kendisi için indiği İslamın ruhu olan kelimeden bahsedeceğiz. İslama girişin ilk adımı olan,cennetin anahtarı olan göklerin ve yerin yaratılma sebebi olan cennet ve cehennemin var edilme sebebi olan kelime, insanların kendisi sebebiyle müslüman, kafir ve müşrik olarak ayrıldığı , peygamberlerin uğruna öldüğü öldürüldüğü cennetin anahtarı olan kelime La ilahe İllallah.

Bu kelimenin ehline yüce Allah (azze ve celle) ne kadar rahmet edeceği hakkında birçok hadisi şerif vardır. Bu hadislerde bu kelimenin ehlini cennetle müjdeliyor, bu kelimeyi yerine getirme yeni cehennem ile tehdit ediyor. Bu kelimenin manasını bilerek söyleyince cehennemin haram kılındığını haber veriyor.

Meşhur bir hadiste: Kıyamet günü gelecek 99 tane günahın isyanın yazılı olduğu her birisi sözün alabileceği kadar büyük sicil defteri olan bir kişi terazinin bir köşesine sicil defteri de bir kefesine de amel defteri konulacak o kula denilecek ki burada yazılanların her hangi birisine itiraz ediyormusun her hangi birisi hakkında münakaşan varmı, diyecek ki hayır yarabbi ben bunları yaptım şuçluyum günahkarım, peki bunların mukabilinde senin her hangi bir hayrın varmı, diyecekki hayır yarabbi her hangi bir hayrımda yok Yüce Allah (azze ve celle ) hayır bugün sana zülmedilmeyecek ve emredecek bir kağıt getirilecek o kağıdın üzerinde onun ameli yazıyor ihlas ile gerçekleştirdiği o amel nedir o amel La İlahe İllallah kelimesi o sicil defterlerinin tümüne, günahlarının tümüne ağır gelecek işte o kelime La ilahe illallah kelimesidir.

Yüce Allah(azze ve celle) ilminde ondan daha sevimli söz yok, onun ehlinden daha sevgili hiç kimse yok, bu öyle bir kelime ki onun karşısında hiç bir günahın, hiç bir isyan onu karşısından denk tutulamaz.

La ilahe illallah kelimesinin anlamı: “Bil ki! Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur”
Allah tan başka hakkıyla ibadet edilen mabud(kendisine tapılan ilah olarak seçilen) yoktur.
İlah kendisine ibadet edilen demektir.

Bir şey nasıl ilah edilinir :
Karşısında alçalınarak, boyun egerek, sevgiyle korkuyla ümitle, tazimle, tevekkülle, ona baglanılarak ilah edinilir. Hangi ibadet şeklini yaparsak yapalım yaptıgımız şey mağbudumuzdur. Doğru olan ve ibadet çeşitlerinin yapılmasına layık olan sadece ve sadece Allhtır.

Bu ibadetleri Allah tan başkasına La ilahe illallah a ters düşen şirk işlemiş olur, ve şirk işlemek insanın dinden çıkmasına ve ebediyyen cehennemde kalmasına sebeptir.

La ilahe illallah kelimesi 2 esası vardır yani 2 esastan oluşur.

Bunlar nefy ve ispat. Bu kelimeler ilmi isimlerdir. Bunların türkçe isimleri red ve kabuldur.
La sözü arapçada nefy (red) demektir. La ilahe derken ilahtan hepsini redetti, İllallah ilede ilah olarak sadece ve sadece Allahı seçti. Sadece İlahlıga ve ibadete yalnız Allah ın layık olduğunu kabul etti.

La ilahe illallah sözü kişiye cehennemi haram kılar, onun için bu kelimenin üzerinde durmak bu kelimeyi çokca anmak, manasını öğrenmek ve yerine getirmek bir müslüman için öncelikildir.

La ilahe illallah hakkındaki müjdelerin hepsi onun manasını anlamını bilerek söyleyenler içindir. Bu kelimeyi bir parola bir şifre gibi söyleyip neyi reddedip neyi kabul ettigini bilmeyenler için degildir. Bu kelime ancak manasını bilerek söylenirse kişiye fayda veriri.

Örnek: Yabancı bir ülkeye gittiniz birisine dedinizki La ilahe illallah dermisiniz oda dilinin döndüğünce La ilahe illallah dedi bu şimdi biz bu adama La ilahe illallah ehli diyebilirmiyiz hayır diyemeyiz. Bu adam 1 defa değil 1000 defa söylese Lailahe illallah ehli olmaz çünkü La ilahe illallah ehli olabilmek için bazı alimlere göre 7 bazılarına göre 8 şartı vardır.

Bu şartlar:

1) İlim(bilmek)tir= Manasını bilmek demektir Bilmek şartı aslolan şarttır, bu şartların en önemlisidir. İmanın ameline önceliklidir. Önce kişi neye neye iman edecegini bilir sonra iman eder.

2) Şartı yakin(kesin inanç)= Şüpheye ortadan kaldıran kesin bir inançla ibadeti yalnızca Allahın ibadeti hakettigine şüpheye düşmeden kesin bir inaçla La ilahe illallah demesi gerekir.

Hadisi şerifte Rasulullah(sallahhahu aleyhi vessellem) şöyle buyurmuştur. Allahtan başka ilah olmadıgına ve benimde Allahın Rasulü olduguma şahitlik ederim. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allaha kavuşan hiç bir kul yoktur’ki cennete girmesin buyurmuştur.

3) İhlas= La ilahe illallah sözünde Allah-u Teale için ihlaslı samimi olmak, sadece adet yerini bulsun şeklinde gelişi güzel bir şekilde bu sözü söylememek, yapılan bütün amelleri yalnızca Allah rızası için yapmak ve şirkten temizlenip uzak durmak.

Rasulullah(sallahhahu aleyhi vessellem) şöyle buyurmuştur. İnsanların şefatimde en mutlu olacak olanı, kalbinde samimiyet ve ihlasla La ilahe illallah diyen kimsedir.

4) Sıdk (doğruluk)= La ilahe illallah sözünde yalana yer bırakmaksızın doğru olmak. La ilahe illallahı söylerken inanmadıgı halde inanıyor iman ediyormuş gibi gözükür. Riya karıştırır. Yalan karıştırırsa kelimenin manası yerine gelmez.

Rasulullah(sallahhahu aleyhi vessellem) şöyle buyurmuştur.Her kim La ilahe illallah sözünü kalbiyle tasdik ederek şahadet ederse Allah-u Teala ona cehennemi haram kılar.

5) Muhabbet( sevgi)= Bu kelimeyi ve bu kelimenin gösterdiği yolu sevmek, bu yolda yürüyenleri sevmek, bu kelimeyi kötü görüp gösterdiği yoldan sapanları sevmemek onları dost edinmemek.

Allah (c.c.) buyurmuştur.
Ve insanlardan bir kısmı, Allah’tan başka “eş ve ortak (putlar)” edinenler, onları (eş ve ortak edindikleri şeyleri), Allah’ı sever gibi severler. (Oysa) âmenû olanların Allah’a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler, azap görecekleri (azaba uğrayacakları) zaman, bütün kuvvetin tamamen Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi (bilselerdi).(Bakara suresi 165)

6) İnkiyad(Teslim olmak boun eğmek)Bu sözün gereklerine tam anlamıyla teslim olup boyun eğmektir.

Rabbinize uyun teslim olun. (zümer süresi 39/54)

7) (kabul) Bu kelimenin gerektirdiği manayı kalbiyle ve diliyle tasdik etmek, kabul etmektir.

Allah-u Teala kafirleri azablandırmasının sebebinin, onlar bu kelimeyi söylemeyip büyüklük taslamaları ve kabul etmemeleri oldugunu haber vermiştir.

Bu kelimenin faziletleri pek çoktur bunlardan bir kaçı şöyledir.
Takva kelimesidir
İhlas kelimesidir
Hakka şahadettir
Şirkten arındıran ve kurtaran bir kelimedir
Yaratılanların yaratılma sebebidir
Cennet ve cehennemin yaratıla sebebidir
Cennetin anahtarıdır
Ateşten kurtuluştur
Rasullerin bundan dolayı gönderilip kitapların bundan dolayı indirildiği kelimedir

Yüce Allah bizi bu kelimeyle yaşatsın bu kelimeyle öldürsün kıyamet günü bizi bu kelimeyle haşretsin hesaba çeksin bu kelimeyi mizanımıza getirsin. Rabbim bizi bütün bu yazdıklarımla tam anlamıyla bilen, yaşayan insanlar olarak ölmeyi kısmet etsin.
Amin…


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org