Kul Hakkı Nedir? Kul Hakkı Nasıl Ödenir?


Kul hakkı İnsanların Sahip Oldukları Haklardır. Her insan sağlık, eğitim özel yaşamının gizliliği gibi temel haklara sahiptir. İnsanlar Birbirlerinin bu haklarına saygılı olmalı.Söz ya da davranışlarla başkalarına zarar vermek, kul hakkı yememektir, örneğin, ölçü ve tartıda hile yapmak, borcunu zamanında ödememek, rüşvet almak ve vermek, devlet malını kötüye kullanmak kul hakkı yemek olarak değerlendirilebilecek bazı davranışlar-dır. Ayrıca gıybet ve iftira etmek, kötü zanda bulunmak, bakakalan alay etmek gibi kötü davranışlar da kul hakkı yemek sayılır.

Toplumsal hayatta düzeni sağlamanın en temel yolu, birbirimizin haklarına saygı göstermektir. kul hakkının gözetilmesine büyük önem vermiş ve bu haklara saygı gösterilmesini istediği Kul l hakkını ihlal eden tutum ve dayanışmalar da yasaklamıştır. Allah tövbe ettikleri takdirde insanların yaptıkları çeşitli günahları affettiği halde kul hakkını, hak sahibi affetme dikçe affetmemektedir. Bu nedenle her Müslüman kul hakkı konusunda duyarlı olmalı-dır. Varsa üzerinde hakkı bulunan kimselerle helalleşmelidir. Helalleşmek, insanların birbirleri üzerinde-ki haklarını karşılıklı olarak helal etmeleridir.

Kul Hakkı Nedir “Her hakkı sahibi-ne veriniz.”‘, “Birisinin hakkını alan kimse, ölmeden önce onunla helalleşilmesini. Paranın, malın geçireceği kıyamet gününe, üzerinde kul hakkı bulunarak gitmesin  buyurmaktadır. Kur’an’da ise ,Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin…”3 buyrularak kul hakkına gereken önemin verilmesi istenilmektedir. Başkalarıyla bir arada yaşamamızın bir gereği olarak herkesin hakkına saygı göstermeliyiz. Bu konuda Müslüman olan ya da olmayan ayrımı yapmamalıyız. Kul hakkı yemekten kaçınmalıyız. Kul hakkı yediğimizi fark ettiğimizde hemen hak sahibinden özür dilemeli ve onunla helalleş meliyiz. Eğer kişiye maddi zarar vermişsek onun karşılığını ödemeliyiz.

”Benim ümmetim içinden müflis (yani iflas edip her şeyini kaybetmiş) kişi şudur  rette Allah’ın huzuruna namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerini yerine getirmiş olarak gelmekle birlikte, bu kişi, öyle (günahlarla da) gelir ki kimine sövüp saymış, kiminin kanını dökmüş, kiminin malını yemiş, kimine iftira etmiştir. İşte bu durumda onun ibadetlerinden elde ettiği sevaplardan alınıp haklarını ihlal ettiği kimselere dağıtılır. Eğer sevapları bu hakları ödeme-ye yetmezse, hak sahiplerinin günahlarından alınıp hak yiyenin günahlarına eklenir. Böylece (sevapları elinden gitmiş, günahları daha da artmış bir kişi olarak) cehenneme atılır.”


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org