Komşu Hakkı Nedir

Komşu Hakkı Nedir, Dinimize Göre Komşu Hakkı


İslam Dinine göre Komşu hakkı nedir, Komşularımızın üzerimizde ki hakları nelerdir, Komşu Hakkı Nedir, Dinimize Göre Komşu Hakkı

İyi komşuluk, önemli bir içtimai hadisedir. Müslümanın tarifi, davranışlarından ve sözlerinden, Müslümanların selamette olduğu kimse şeklinde yapılır. Komşuluk hakkı, kamu hukukuna dair haklardandır. İslamiyette iyi komşuluk, üzerinde çok durulan bir içtimai müessesedir.

Nisa suresinin 36. ayetinde ‘Yakın” ve “Uzak” tasrihi yapılarak, “Yakın komşuya da, uzak komşuya da iyilik edilmesi” emir buyrulmuştur, Hz. Aişe (R), Peygamberimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Hz.Cebrail, bana mütemadiyen komşuya iyilik yapmayı tavsiye etti. Öyle ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. “(Hadis-Buhari, Müslim) Başka bir hadis-i şerifte “Şerrinden komşularının emin bulunmadığı kimsenin kamil mümin olamayacağı” buyurulmuştur.

Komşuluğun Sınırı: İslamiyette komşuluğun sınırları tartışılmıştır. Hz.Ali (K.), “Ezan sesinin ulaştığı yer”, Hz.Aişe (R.) “4 taraftan 40’ar hane” olarak tarif etmiştir. Bazı hadislerde gayrimüslim komşuların da görüp gözetilmesi emir buyrulmuştur.

En önemli Hadislerden biri de, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir”.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org