Kıyamet ve Alametleri Nelerdir?


Kıyamet dünyanın sonu gelmezden önce bazı garip,ve olağanüstü olaylar gerçekleşir bunlara kıyamet alametleri denir. Kıyametin kopacagı zamanı Allah c.c. bilir.

Ancak şunu belirtmeliyiz ki kıyamet alametleri dediğimiz olayların olması, bizim bildiğimiz ve anladığımız manada olmayabilir. Olaylar meydana geldiği ve alametler görüldüğü halde, biz onların farkında olmayabiliriz. Öyleyse müslümana düşen kıyamet alametlerini ve zamanını araştırmak değil her zaman kıyamete hazır olmak gerek.

Çünkü ölümle insanın kıyameti kopacaktır. Kıyamet alametleri küçük ve büyük olmak üzere 2 ye ayrılmıştır. Bu ayırış islam alimleri tarafından şu iki nokta ğöz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Küçük alamet sayılanlar, insanların kendi iradelerine ve davranışlarına bağlı olanlardır. Bunlar insanların kendi fiilleri sebebiyle gelen şerlerden ibarettir.

Büyük olanlar ise, insan iradesine bağlı olmayan alametlerdir.

Küçük alametler olduçca fazladır. Bunların başında Peygamberimiz Muhammed (salllahu aleyhi vessellem)peygamber olarak gönderilmesi ve ümmetinin gelmiş olmasıdır. Allah Rasulü (salllahu aleyhi vessellem) işaret parmağı ile bitişigindeki parmagını birlikte göstererk dediki “Beni benimle kıyamet arasındaki süre işte bu kadar kalmış olduğu bir dönemde Peygamber olarak gönderildim.
(Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz.) [Ebu Ya’la]

(Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz.) [Müslim]

(Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz.) [Tirmizi]

Büyük alametler: İlki mehdinin gelmesidir. Mehdi Hazreti Fatımanın çocuklarından olacak geldiğinde yeryüzü zülüm ve haksızlıklarla çalkalanıyorken o adaleti ve hakkı sağlayacak.

Allah Rasülü şöyle diyor “Dünyanın ömründen kalan gün olarak en son gün kalmış olsa, Allah bu günü mutlaka uzatacak ta ki benim soyumdan veya benim ehli beytimden biri gönderilene kadar. Onun ismi benim ismime babasının adıda babamın adına uygun olacak. O yeryüzüki nasıl zülüm ve haksızlıkla dolup taşıyorsa, yeryüzü adalet ve hak dolduracak. Renği arap rengi gibi, bedeni israilli bedeni gibi sağ yanagında bir beni olacak.

İkincisi deccal: İnsanlar için büyük bir fitnedir. Allah ona birtakım olaganüstü işler yapma fırsatı verecek . Bu sayede insanları aldatacak. Sadece Allahın (c.c) kendilerine saadet vadettiği koruduğu kimseler onun şerrinden ve fitnesinden kurtulacak.

İstediğinde yağmur yağdıracak, dilediğinde durduracak ölüyü diriltecek, toprağı yeşertecek Gözleri şaşıdır. 2 ki kaşının arasında KFR yani kafir yazılıdır..

İnsanlar için bir imtihandır.

Hayırlı bir insan çıkıp sen deccal sın diyecek deccal ben bu adamı öldürürüm sonrada diriltirim bana inanırmısınız diyecek. Onlarda inanırız diyecek.

Deccal o kişiyi öldürüp geri dirilttiginde o hayırlı insan Allah a yemin ederimki şu anda hiç bir zaman göremediğim gerçegi daha net bir şekilde, daha bir uzağı görerek durumumu öğrenmiş oldum. Bu durum karşısında deccal onu yeniden öldürmek isteyecek ama kendisine bu fırsat verilmeyecek.

 

Deccal Medine ye giremeyecek çünkü ona haram kılınmıştır.

Deccal, Mekke ve Medine’ye giremez.) [Buhari, Müslim, Tirmizi, İ.Ahmed]


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org