Kıraat Nedir, Sözlük Anlamı Hakkında Bilgi


Kıraat ilimi din kültürü, Kıraat okumak İslam Dini açısından önemi nedir, Kıraat Nedir, Sözlük Anlamı Hakkında Bilgi

Okumak. Namazda Kur’an-ı Kerimden bazı ayetler okumak (Bak. Namaz).

Kıraat İlmi: 1. Kur’an-ı Kerim’i okuma ilmi (kıraat) 2. Kur’an-ı Kerim âyetlerinin manalarını, inceliklerini açıklama ilmi. Nasih ve Mensuh ilmi (Tefsir). (Tefsir için bak. ilgili madde).

Kıraat ilmi ile uğraşan kimseye “Kari” denir (Çokluk hali Kurra). Kıraat ilmi, Kur’an-ı Kerim’in kelimelerinin okunuşunun keyfiyetini ve ihtilaflarını, nakleden kurralara isnad ederek inceleyen ilimdir.
Kur’an-ı Kerim’in mana farklılıkları dolayısıyla içtihadların bilinmesinde kıraat ilmi çok önemlidir. Zira mana ve kıraat farklılıkları, farklı anlayış ve uygulamaların da kaynağıdır.

Kıraat İmamları: Meşhur kıraat imamları şunlardır: 1. Nafî 2. İbn-i Kesir 3. Ebû Amr 4. İbn. Amir 5. Asım 6. Hamze 7. Kisal

Bu yedi imamın rivayetlerine “Kıraat-ı Seb’a (7 kıraat);’ denir.

Türkiye’de Asim kıraati yaygındır.

Kıraat-ı Aşere: Kıraat-ı Seb’a imamlarının kıraatlarına Yezid b. Ka’kaa, Yakub b. İshak, Halef b. Hişam’ın kıraatinin da eklenmesiyle meydana gelen 10 kıraat çeşidi.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org