Kader Nedir

Kader Nedir, Kader ve Kazaya İman


Kader Nedir hoca, Kadere inanmak farz mıdır, İslam dininde kaza ve kadere inanmanın faydaları nelerdir?

Cenab-ı Hakk’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman, mekan, şart, sebep ve sonuçlarını tüm ezelisi ve ebedisi ile bilmesi, takdir etmesi. Kadere inanmak, İslamın iman esaslarındandır.

Kader ve Kazaya İman: Kader. Cenab-ı Hakkın “ılım” sıfatının: kaza ise Tekvin” sıfatının icabıdır. Bu sebeple kaza ve kadere iman, aynı zamanda Allah’a imandır. ‘ Kader ‘olayların ezelde takdiri, “kaza” ise takdir buyrulan bu olayların zamanı gelince cereyan etmesidir. Kader ve kaza arasında sebep-sonuç bağlantısı vardır. Kader ile takdir buyrulmayan hiç bir şey olmaz. Kaza-kader konusu ile ilgili bir husus da”İrade-i cüz’iye (insan iradesi) ve “mesuliyet” konusudur.

Kaza ve kader konulan. Kelam ilminin (İslam felsefesi) ince ve zor konularındandır. Müslümana yakışan, iman esaslarına şeksiz-şüphesiz inanmaktır.

Kader ve İdare-i Cüz’iye: Hayatı boyunca başına gelecek olayların takdiri (neler olacağı) konusunda insan iradesinin bir rolü yoktur. Fakat Cenab-ı Hak ilmi ezelisi ile insan kaderini takdir buyururken, insanın nasıl hareket edeceğini ezeli ve ebedi ilmi icabı bilmiş, kaderi ona göre takdir etmiştir. Yanı başımıza gelecek olaylar, Allah’ın takdirine göre cereyan etmektedir ama, bu fiilleri arzu edip yönelen yine biziz.

Yönelme ve isteme bizden, yaratma Cenab-ı Haktandır. Mesuliyetimizin sebebi budur. Bazı olaylar da vardır ki, bizim irademizin, yönelmemizin tamamen dışındadır. Bu da takdir-i ilahi icabı ve imtihan içindir. Kader ve kaza konuları üzerinde bilgisi olmayanların, şüpheye götürücü suallerden kaçınmaları, hadis-i şeriflerde tavsiye buyurulmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org