Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâ


Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâ:

Ve aleykümesselamü yâ ehlediyâri minel müslimîne vel müslimâti, entüm lenâ selefün ve innâ biküm inşâallahu lâhikûn, rahime’llahul mütekaddimîne minküm velmüteahhirîn.)

Türkçe Anlamı:

“Selâm sizin üzerinize olsun, ey kadın ve erkek müslümanların diyarı halkı. (Yani ey kabristan ehli.) Siz bizden öncesiniz, biz de inşallah size kavuşacağız. Allah sizden önce gidenlere ve arkada kalanlara rahmet eylesin.

Açıklama:

Kabristana karşı yukardaki duânın okunması müstahabdır. Büyüklerimiz öyle yapmışlardır, bizler de onlara uyarak bu çeşit duâ okumamız menfaatimiz icabıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org