İçki Neden Haramdır

İçki Neden Haramdır?


Kurana göre alkol almak neden günahtır, İçki içmek haram mıdır, Dinimize göre içki içmek.

İçki, içinde alkol bulunan içeceklere ve­rilen genel bir addır. Kur’ân-ı Kerîm’deki karşılığı ise “Hamr”dır. Hamr, şarap de­mektir. İslâm’ın ilk yıllarında şarabın çok kullanıldığını ve hatta sosyal bir afet hâlini aldığını, pek çok İslami kaynak bize haber vermektedir. Nitekim Hz. Hamza’nın sar­hoş olarak Hz. Ali’nin develerine kılıçla sal­dırdığı, (Buharî, Şirb, 13) ve bazı sahabinin sarhoş olarak namaz kıldığı nakledilmekte­dir. Ancak Kur’ân-ı Kerîm’de şarabın yasak­lanması diğer konularda olduğu gibi birden ve kesinlikle olmamış, bilakis bu yasakta kademeli bir, yöntem uygulanmıştır. İçki ya­sağı ile ilgili, Kur’ân’da dört ayet bulunmak­tadır.

Bunlardan 1. ayette, “Hurma ağaç­larının meyvelerinden ve üzümlerinden de içki ve güzel rızık elde edersiniz” (Nahl, 16/67) denilmektedir.

2,ayette ise, “Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde büyük günah vardır, in­sanlara bazı faydaları varsa da günahla­rı yararlarından büyüktür” (Bakara, 2/219) hükmü getirilmektedir.

3. ayette, “Ey ina­nanlar sarhoşken namaza yaklaşmayın” (Nisa, 4/43) emri verilmekte ve nihayet

4. ayette “Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytan işi birer pislik­tir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz” (Maide, 5/90) emriyle de içki ve diğer şeyler kesinlikle yasaklanmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de içkiye hamr denilme­sinin özel bir anlamı vardır. Zira hamr, aklı örten ve bürüyen demektir. Alkolün beyne yaptığı tahribatı düşündüğümüzde içkiye hamr denilmesinin anlamı daha iyi anlaşı­lır. İçkinin beyne olan zararı, diğer organ­lara olan zararından çok daha fazladır. Hz. Peygamber de her sarhoşluk veren şeyin hamr olduğunu, hamrın ise haram kılındı­ğını belirterek (Müslim, Eşribe, 73) bütün iç­kileri yasaklamıştır. Bu sebeple İslâm dini, adı ne olursa olsun bütün içkileri Müslü­manlara haram kılmıştır. (C.KIRCA)


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org