Hz. Yusuf
Hz. Yusuf

Hz. Yusuf’un Hayatı Hakkında Tüm Bilgiler


Yusuf, Yakup peygamber’in 12 oğlunun biridir. Yakup peygamber, oğulları içerisinde Hz. Yusuf’u daha çok severdi. Babalarının HZ. Yusuf’u Ve Kardeşini Daha çok seviyor Olduğunu düşünmeleri onları kıskançlığa itmektedir. HZ. Yusuf, Bir gece rüyasında on bir Yıldızla Güneş ve Ay’ın kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyayı babasına anlattı. Babası kardeşlerinin onu kıskanmalarından ve ona bir kötülük yapmalarından endişe ettiğinden bu rüyayı onlara anlatmamasından tembihledi.

Kardeşleri kendi aralarında konuşup, Bir gün gezdirmek bahanesi ile HZ. Yusuf’u Kıra götürdüler ve kuyuya attılar. Ve akşam eve dönünce de  ‘‘Ey Babamız! Biz yarışmak üzere uzaklaştık; Yusuf’u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne onu kurt yemiş. ”  dediler. Babaların İnandırmak için bir hayvanın kanına buladıkları Yusuf’un.”gömleğini ” gösterdiler. Mısır tarafına giden bir kervan, su almak için Hz. Yusuf’un atıldığı kuyunun yakınlarında mola verdi. Kervandakiler, kuyudan su almak isterlerken Hz. Yusuf’u buldular. Onu kurtarıp Mısır’a götürdüler ve Mısır vezirine köle olarak sattılar.

Hz. Yusuf, Mısır vezirinin yanında yetişti. O güzel ahlaklı ve yakışıklı biriydi. Herkesin dikkatini çeker, çevresinde hayranlık uyandırırdı. Ve-zirin karısı Züleyha da ona ilgi duymuştu. Ancak Hz. Yusuf, son derece iffetli ve günahlardan kaçınan bir kimseydi. Züleyha’nın isteğini reddetti. Bunun üzerine Züleyha, Yusuf’a iftira edip hapse attırdı. Hz. Yusuf, hapiste iken bazı mahkumların rüyalarını yorumladı ve bunlar aynen yorumladı-ğı gibi gerçekleşti. Bir gün, Mısır hükümdarı rüyasında, yedi zayıf ineğin, yedi besili ineği yediğini ayrıca yedi yeşil başak ile yedi kuru başak görmüştü. Hükümdar bütün rüya yorumcularını sarayda topladı. Fakat bunlar içerisinden hiçbiri hükümdarın rüyasını yorumlayamadı.

Hz. Yusuf’un zindandan kurtulmuş olan arkadaşı, hükümdara, bu rüyayı Hz. Yusuf’un yorumlayabileceğini bildirdi. Hz. Yusuf, hükümdarın rüyasını Mısırda yedi yıl bolluk arkasından da yedi yıl kıtlık olacağı şeklinde yorumladı. Bu yorumu beğenen, isabetli bulan hükümdar, onu hapisten çıkardı. Devlet hazinesinin sorumluluğunu da ona verdi. Hz. Yusuf, bolluk zamanları olan yedi yıl boyunca yiyecek biriktirdi. Arkasından gelen yıllarda Kıtlık başladı. Mısırlılar, biriktirilen yiyecekler sayesinde kıtlıktan Etkilenmediler .Mısır’a yardım istemeye gelenler Halk memnundu. Bu kıtlık, Hz. Yusuf’un babasının yaşadığı bölgede de görüldü. Komşu  vardı. Gelen kişiler arasında Yusuf’un kardeşleri de vardı. Hz. Yusuf’un kardeşleri onunla görüştüler.

Hz. Yusuf onları tanıdı ama kardeşleri onu tanımadılar. İkinci kere erzak almaya geldiklerinde kendini onlara tanıttı. Kardeşleri, yaptıklarına çok üzüldüler ve ondan özür dilediler. Hz. Yusuf, kardeşleri ülkelerine dönerken, üzüntüsünden ve ağlamaktan gözleri görmez olan baba sına gömleğini yolladı. Oğlunun sağ olduğunu öğrenen Hz. Yakup, çok sevindi. Allah’a şükretti ve göm Yusuf peygamber; babası, annesi ve kardeşlerinin tamamını Mısır’a davet etti. Bu davet üzerine Gömleği  gözlerine sürünce de görmeye başladı. Hz. Yusuf’un ailesi hep birlikte Mısır’a giderek orada yerleştiler. Hz. Yusuf, bir gün babasına şöyle dedi: “…Ey babacığım! İşte bu, daha önce (gördüğüm) rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana (çok şey) lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kar-deşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. şüphesiz ki Rabbim dilediğine Iüttedicir.

Hz. Yusuf hayatı boyunca yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen üstün bir ahlak örneği sergilemiş’dir. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. tir. Küçük yaşlardan itibaren karşılaştığı sıkıntılara sabretmiş, her durumda ahlaklı davranmıştır. Kardeşlerinin yaptıkları kötülüklere rağmen onları affetmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org