Hümeze Suresi

Hümeze Suresinin Fazileti, Okunuşu ve Anlamı


Hümeze Suresi kaç ayetten oluşur, Hümeze Suresi hakkında bilgi.

Mekke’de Kıyame suresinden sonra, Mürselat suresinden önce nazil olan bu su­re, dokuz ayetten meydana gelmiştir.

Surede iman cevherine sahip olmayan kimsenin iki kötü özelliğinden söz ediliyor. Toplumun huzur ve sükununu bozmak için arkadan çekiştiren, gıybet eden, ayıplayan, insanlara hoşlanmayacakları adı takan, in­sanların ayıplarını araştıran, çeşitli yerler­de onu bunu kınayan, kaş göz işaretiyle onun bunun sırrını ifşa edenler şiddetle kı­nanıyor.

Kazandığı malın nereden gelip nereye ı gitmesi gerektiğini bilmeyen, onunla ne gibi’ hayırlar yapılacağını düşünmeyen, işi gü­cü sadece servetini çoğaltmak olan, insan­ların yerinin, gerçeklerin ölçüsünün, mal­la mütenasip olduğunu sanan, mal kazan­makla insanların bütün değerlerine sahip olacağını zanneden adi bir tip anlatılıyor. Sayılmak için biriktirilmiş böyle malın hiç bir hayra yaramayacağı, sahibini kurtarmak şöyle dursun başına belâ ve felaketler ge­tireceği bildiriliyor. Bütün gayret ve himme­tini para elde etmek için harcayıp da halkı incitenler, herkesin hak ve hukukunu çiğ­neyerek şerefleriyle oynayanların kesinlik­le Allah’ın uzun sütunları arasında yürekle­ri üstüne ateşe atılacakları bildiriliyor.

Hümeze suresinin Tükçe okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim. ﴾1-2﴿ Veylun li kulli humezetin lumezetin. Ellezî cemea mâlen ve addedehu. ﴾3﴿ Yahsebu enne mâlehû ahledehu. ﴾4﴿ Kellâ le yunbezenne fîl hutameti. ﴾5﴿ Ve mâ edrâke mâl hutametu. ﴾6-7﴿ Nârullâhil mûkadetu.  Elletî tettaliu alâl ef’ideti. ﴾8-9﴿ İnnehâ aleyhim mu’sadetun. Fî amedin mumeddedetin.

Hümeze suresinin anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. ﴾1-2﴿ Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. ﴾3﴿ (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. ﴾4﴿ Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. ﴾5﴿ Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? ﴾6-7﴿ Allah’ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. ﴾8-9﴿ Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org