haset

Haset Nedir?


Haset ile ilgili ayetler, Haset sözlük anlamı hakkında bilgi.

Haset: Hak ettiği bir nimete kavuşan ki­şinin elindeki nimetin gitmesini temenni et­mek veya sadece temenni ile kalmayıp o nimetin izalesi için gayret göstermektir. Türkçede buna çekememezlik denir. Hasetin tarifindeki, “hak ettiği nimet” sınırlama­sı önemlidir. Kişi haksız olarak bir nimete kavuşmuşsa onun onda kalmasını isteme­mek hatta ondan alınıp asıl hak sahibine verilmesi için gayret göstermek haset de­ğildir, övülen bir davranıştır.

Gıpta ise, başkasının elindeki nimetin on­da kalmakla birlikte aynısının kendisinde olmasını arzu etmektir.

Kuran’da geçen gıpta ile alakalı bir kav­ram da “Münafese”dir. Münafese, başkasındaki mükemmelliğe imrenip ona yetiş­mek veya ondan daha ileri gitmek için ya­rışmaktır. Yani hayırda yarışmak demektir. Hasetçi, kemale (olgunluğa) düşmandır. Ya­rışçı ise kemale aşıktır. Karşısındakinin düş­mesini değil, kendinin yarışta onu geçmesini ister. Ayeti kerimede: “(Cennet nimetleri için) yarışçılar yarışsınlar” (Muttaffi-fîn: 25) buyurulmuştur.

Haset temelde Allah’ın takdirine karşı gelmek ve razı olmamaktır. Bu yüzden bir müminin hasetçi olması kadere iman nokta-i nazarından doğru değildir. Çünkü hayır da, şer de Allah’tandır. Bu hususa şu ayette dikkat çekilmektedir: “Yoksa Allah! ın iütfundan insanlara verdiği için onları kıskanıyorlar mı?” (Nisa: 54). Peygamberimiz (A.S) bir hadislerinde “Bir kulun kalbinde iman ve haset bir araya gelmez” (Nesaî, Cihad, 8) buyurarak hasetin asıl bu tehlikesine dikkat çekilmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org