Edille-i Şeriyye

Edille-i Şeriyye Nedir, Kaç Çeşittir?


Şeri deliller nelerdir, Edille-i Şeriyye ne anlama gelir kuralları nelerdir, Edille-i Şeriyye Nedir, Kaç Çeşittir?

Dini hükümlerin kendilerinden çıkarıldığı, kendilerine istinaf ettirildiği deliller. Bunlar Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyastır:

l.)Kitap: Cenab-ı Hakkın.Peygamberimiz vasıtasıyla gönderdiği emirleri ihtiva eder. vahiy eseri Kur’an-ı Kerim. 114 sure, 6666 ayet, 20’şer sayfalık 30 cüzden oluşan ilahi, hak kitap. Şer’î delillerin ana kaynağı, Allah kelamı. Kur’an-ı Kerim’de bazı hükümler açıkça belirtilmiş, bazıların m sadece^ esasları verilmiştir. “Sebeb-i Nüzûl (Ayetlerin gönderiliş sebepleri)” ve Tefsir Usulü yolu ile bu esaslardan da hüküm çıkarılır.

2) Sünnet: Hz.Peygamberin söz, fül ve takrirleri (görüp de müdahale etmediği, tasvip buyurduğu davranışlar)dir. Hz. Peygamberin sünnetleri, Kur’an-ı Kerim âyetlerini açıklayan en önemli kaynaktır. Bu sebeple İslam Hukukunun ve dini hükümlerin ikinci önemli dayanağıdır.

3) İcma-ı Ümmet: Kur’an-ı Kerim ve Sünnette açıkça hüküm bulunmayan dini bir mesele hakkında. Kitap ve Sünnete dayandırılmak ve ona aykırı olmamak şartıyla, konunun uzmanı olan bilginlerin ve ümmetin fikir birliği halinde ittifakla karar vermeleri. İcma-ı Ümmet, İslam Hukuku ve dini hükümlerin 3’üncü kaynağıdır.

4) Kıyas-ı Fukaha: Ayet-i Kerimelerin tamamı ve sebeb-i nuzülleri; Hadis-i Şerifler ve sebeb-i vürüdları (söyleniş sebepleri); Arap dili ve edebiyatı, kelâm, mantık, bedi ve beyan sahalarını ilmi ve ihata etmiş uzmanların. Kitap ve Sünnette bulunmayan bir hükmü, bu iki kaynaktaki hükümlere kıyas ederek içtihat etmesi.

Bu dört kaynak, dini hükümlerin dayandırıldığı sağlam dini deliller (edille-i şer’iye edille-i erbaa)dir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org