Ebu Davud

Ebu Davud Kimdir, Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi


Ebu Davud ne zaman ve nerede yaşadı, Ebu Davud Kimdir, Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Hicretin 202′ nci yılında Sieistan’da doğdu. Kuçuk yaştan itibaren badis tahsiline başladı. Hadis toplamak üzere Horasan, İnik. Suriye. Mısır ve Hicaz’da seyahatlere çıktı. Sabıbayn sahibi İmanı Buhari’den ilim ve hadis aldı.

Ahmet îbn-i Han bel, tbn-i Ebî Şey be. Kuteybe. Tay&1 isi ve Yahya b.MAin. Ebû Davud’un ders aldığı hocalar arasındadır.

Seyahatleri esnasında 500.000 (beş yüz bin) hadis topladı ve bunları yazarak muhafaza etti. Ebû Davud Sünen’inı bu beş yüz bin hadis içerisinden ayıkladığı 4800 hadis ile meydana getirdi.
Sünen-i Ebû Davud’da. sadece ahk&m hadislerine yer verilmiştir.

EbÛ Davud’un Sünen i fıkıh bablarını ve bu bablarla ilgili hadisleri en iyi cem’ eden eser olarak tanınmıştır.

El Hattfıbî onun eseri için şunları yazmıştır:

“Dm ilminde. Ebû Davud’un Sünen i gibi bir kitap tasnif edilmemiştir. Halk arasında büyük kabul görmüş, farklı mezheplere mensup ulema ve fukaha arasında hakem olmuş, hadis musannifİrime örnek tutulmuştur. Sünen’ı Kbû i hıvud’un bu ruchanıyeti daha ziyade fıkıh ahkAmmı ihtiva etmesi sebebiyledir.”

İbnü’l Arabi ise onun eserini şu sözlerle anlatmıştır: “Bir kimsenin elinde Allah’ın kitabı ve Kbti Davud’un Sünen i bulunsa, o kimse dm kitabı olarak başka bir Şeye muhtaç olmaz.”


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org