Bedir Gazvesi

Bedir Savaşı Sonuçları Ve Nedenleri


Bedir Gazvesi kaç yılında olmuştur, Bedir Gazvesi sebep ve sonuçları hakkında bilgi.

1’inci Bedir Gazvesi: Hicretin 2. yılı Rebiülevvel Ayında Mekkeli müşriklerden bir çete, Medine’nin otlaklarına kadar sokuldu, Medinelilerin hayvanlarına el koydu. Bunu haber alan Hz. Peygamber, Hz. Ali kumandasında bir seriyyeyi (Bak. Seriyye), üzerlerine gönderdi. Mekkeli çete yakalanmadan uzaklaştı.

2’nci Bedir Gazvesi: (Büyük Bedir) Hicretin ikinci yılının Ramazan ayında vuku buldu. Ebu Süfyan başkanlığında Suriye’den dönmekte olan Mekkeli bir ticaret kervanına Müslümanlarca el konulmak istendi. Ebu Süfyan bunu haber alarak yolunu değiştirdi ve kurtuldu.

Bir yandan da Mekke’den yardım istedi. Mekkeliler yaklaşık 1000 kişilik bir kuvvetle kervanı kurtarmaya koştular. Kervanın kurtulduğunu öğrendikten sonra ise geri dönmeyerek Medine üzerine yürüdüler. Hz.Peygamber, müşrik ordusunu Medine yakınlarındaki Bedir mevkiinde karşıladı. Önceden, Bedir’deki su kuyularını tuttu. Savaş için uygun yerleri seçti. HzPeygamber, Cenab-ı Hak’tan müslümanları ümit ve cesaretlendiren müjdeler aldı. Bunları müslümanlara tebliğ etti.

Hz. Hamza’nın savaş taktikleri Mekkelileri zor durumda bıraktı. Büyük bir yenilgiye uğradılar. Yetmiş ölü, bir o kadar da esir bırakarak, ölülerini bile gömmeden Mekke’ye geri kaçtılar. Müslümanların şehit sayısı sadece on dört idi. Mekke müşriklerinin en azılısı Ebu Cehil, burada öldürüldü. Hz. Peygamber, on dört şehidi göz yaşları içerisinde defnetti. Aralarında Ebu Cehil’in de bulunduğu müşrik ölülerinin de gömülmesini emretti.

Bedir Gazvesi, Hz. Peygamberin ilk mühim gazvesidir. Bu gazve ile Müslümanlar moral kazandılar. Genç İslam devleti güçlendi.

Beni Kaynuka Gazvesi: Beni Kaynuka kabilesi Hz. Peygamber Medine’ye hicret buyurduğunda, Medine’de yaşayan ve kuyumculukla geçinen bir Yahudi kabilesi idi.

Hz. Peygamber, Hicret’in daha ilk yılında yerli halkla bir vatandaşlık anlaşması yaptı. Fakat Beni Kaynuka kabilesi içten içe Müslümanlara diş bilediler. Hatta bir Yahudi, kuyumcu dükkanında Müslüman bir kadına saldırdı. Hz. Peygamber Hicretin 3’üncü yılında cereyan eden bu olay üzerine Beni Kaynukalılann mahallesini kuşattı. 15 günlük kuşatmadan sonra, silah ve mallarım bırakarak çıkıp gitmelerine izin verildi.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org