Amenerrasulü

Amenerrasulü Duası Okunuşu ve Türkçe Anlamı Nedir?


Peygamber Efendimize Miraç gecesinde verilen şeylerden biri olan Amenerrasulü süresini okumanın fazileti çok büyüktür. Gece yatmadan önce mutlaka okunması tavsiye edilen süre her türlü sıkıntı ve derdin ilacıdır. Gece uyumadan önce Amenerrasulü süresini okuyan bir Müslüman her türlü kötülüklerden emin olur.

Amenerrasulü Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim – Rahman ve rahim olan Allah’ ın Adıyla

Amenerrasûlü bimaunzile ileyhi min rabbihi vel mu’minun(mu’minune), kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih rusulihi la nüferrigu beyne ehadin min rusulih rusulihi ve galu semi’nave eta’na ğufraneke Rabbena ve ileykel masir(masiru). La yükellifullahu nefsen illa vüs’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tuahızna in nesina ev ahta’na, rabbenâ ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min gablina rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih(bihî), va’fu anna, vağfir lena, verhamna ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin(kafirine).

Amenerrasulü Türkçe Anlamı

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler:

Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz):

Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!

Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara Süresi 286.ayet.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org