ALLAH’ın Celle Celalühu Sıfatları Nelerdir?


Allahu Tealanın sıfatları  2 ye ayrılır 1 Zati Sıfatlar, 2 Sübuti Sıfatlardır.

Zati Sıfat Nedir?: Sadece Allah Teâlâ’nın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi birine verilmesi câiz ve mümkün olmayan sıfatlardır.

Zatî sıfatlar : 

1- Vücut (Varlık),
2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
4- Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ),
6- Muhalefetün-lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi)

Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir? aşağıdaki subuti sıfatları anlayınca ikisi arasındaki farkıda anlamış olacaksınız.

Sübuti Sıfat Nedir?: Allah’ın sübûti sıfatları, zati sıfatları gibi diğer bütün varlıklardan tamamen ayrı ve şahadet alemindeki varlıkların tamamen ötesinde değildir. Mesela, Hayat sıfatı, mahiyeti ve hakikatı itibariyle çok farklı olmakla beraber, insanlarda da vardır.  Görme sıfatı insanlardada vardır Fakat Hakiki görme Allahu Tealadadır Örnek vermek gerekirse insanın gözü belli bir mesafeyi görür yada görmesi için ışık ve güneş gibi sebeplere ihtiyaç duyar, Allahu tealanın görmesi ise Karanlık gecede, kara karıncanın, kara taş üzerinde yürüdüğünü görür ve bilir.

Sübutî sıfatlar:

1- Hayat
2- İlim
3- İrade
4- Kudret
5- Sem (işitme)
6- Basar (görme)
7- Kelâm
8- Tekvin (Yaratma, var etme.) Tekvin sıfatı Maturudî mezhebine göredir. Diğer İtikat imamımız İmam Eş’arî, bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez. Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuş olur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org